The .dk zone and complaints – The Orango Case

This post is about the danish toplevel domain and in danish – These links describes much of the case in english http://www.isquattedyour.eu/2009/11/18/something-is-rotten-in-the-state-of-denmark-d/ and http://www.noervig.dk/?p=16

Dette er hvordan sagerne ser ud fra min del af internettet

Først dukkede sagen om eof.dk op1 som skabte lidt røre. Et domæne registeret for flere år siden, men uden website blev dømt som “ikke i brug” og givet til et firma som valgte at skifte til et navn som kan forkortes til eof.dk. Min personlige store kæphest med den sag er at for det første foregår det bagvendt. Firmaet skifter navn og passer pludsligt til forkortelsen EOF.dk, selvom domænet var taget og i brug. For det andet synes jeg at den tekniske baggrund der ligger til grund bliver fuldstændig forfladiget og hele den sammensatte netværksstack som ip og dns dækker over bliver lavet om til: “Det vi kan se i vores internet explorer 6.0”. Hvis domænet kun bliver brugt til mail, så bruger man det jo ikke! Argumenterne for sådan en prioritering fremføres bl.a. i ddu.dk sagen:

I diskussionen om den retlige regulering af internet-domænenavne sætter man undertiden lighedstegn mellem internet-domænenavne og hjemmesider. Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internet-domænenavne netop er som kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi.

Tjaeh tjoeh.  Jeg synes man glemmer dimension omkring at folk kunne hurtigt blive afhængige af at beholde deres emailadresser for eksempel.

Derfra gik der et par måneder indtil Peter Makholm tørt bemærkede: “…IMHO orango.dk, roklub.dk, and ddu.dk looks interesting.” baseret på hans gennemkig af de nyeste sager fra Domæne Klagenævnet. Og så gik det pludseligt vildt for sig.

Det hele drejer sig om at at firma – orango.nu, stiftet i foråret 2009 – ønsker sig domænet orango.dk. En privat person har ejet domænet i 9år og har altid brugt “orango” som sit nick online. Domænet bruges til email og som startside af ham personligt.

Peter Larsen er meget lidt tilfreds med sagen og poster harmdirrende på sin blog og turen starter. Herfra går det via twitter og comon:

Virksomheder har forret til danske domæner. Det lader til at være essensen af endnu en dansk domæneklage-sag.(common)

og der dukker en lang række blogposts op i kølvandet:

Derudover er der flere nyhedssites som tager sagen op:

  • 180grader: Orango skifter hænder med statens hjælp
  • CRN: Domæneejer mister navnet efter 9 år
  • Leder fra 180grader: Venstrefløjsekstremisme er gjort til lov om webdomæner
  • Newz: Mister domæne efter 9 år til nystiftet firma

Dette afføder en del reaktioner i debatfora og som kommentarer til ovenstående blogposts og nyhedsposts. For mig virker det som om de fleste kanaliserer deres vrede direkte mod orango.nu firmaet selvom flere påpeger at firmaet som sådan kun er et symptom på en syg lov/klagebehandling:

Gammelmand __@orango enig de er nogle svin. Men husk nu det var difo og domæneklagenævnet og domæneloven der gjorde det muligt. Ændre domænelov nu!!!!

Gammelmand __#orango #orangogate hvorfor sidder forbrugerrådet som tavse medlemmer i difo. Ny domæne lov nu! Nyt domæneklagenævn nu!!!

(Fra twitter: http://twitter.com/#search?q=orango)

Denne vrede udmønter sig mange steder. Trustpilot anmeldelser med bundkarakterer, facebook kommentarer osv. Orango.nu forsøger at forsvare sig ved at fjerne/slette alle disse ting, men når det først er derude er det svært at slippe af med:

Conduct Reputation Management 101. Slet ikke kritiske indlæg – svar på dem i stedet (via facebook)

jonasjuhler __Mit råd til @orango: Find et nyt navn – og undskyld! Man kan ikke tie en sag ihjel på nettet! #orangogate (via twitter)

jpenti Kan #orangogate mon overbevise @orango om at man ikke kan gemme sig på internettet? Slet bare løs på Facebook men samtalen fortsætter. (Via twitter)

runehven __@conduct_dk Orango har måske slået væggen fra – men folk kan stadig uploade “fan”-billeder :)http://bit.ly/6qGW7a#Orango #orangogate (via twitter)

Samtidigt skydes der gang i flere tiltag:

Modvinden er så strid at DR Update tager imod tippet om sagen og laver et indslag: http://www.dr.dk/NETTV/Update/?video={cc7e58df-fbcb-41ee-85ed-ea674dd41e4f}

Sidste nyt er artikel med råd fra kommunikationsekspert om at orango.nu bør skifte navn og sige undskyld(via  Comon) sammen med forsøg på at få kommentarer fra Orango.nu på sagen.

Samtidigt har Peter Veileborg  – nuværende ejer af Orango.dk – afsløret at der bliver en retsag: http://www.orangotilbage.dk/ hviket diverse nyhedssites også rapporterer:

Stay tuned!


1 Eof-sagen:

http://new.czar.dk/?p=510 – Peter Larsen (Larsen data, gratisdns og formand for DKRegistrar brancheforening)
http://new.czar.dk/?p=521 – || –
http://www.piratpartiet.dk/node/277
http://www.version2.dk/artikel/12516-god-skik-skal-diskuteres – Peter Makholm, version2 blogger
http://www.version2.dk/artikel/12124-klagenaevn-konfiskerer-html-fri-domaener – Artikel fra version2 der sætter sagen i spotlight.
http://www.business.dk/tech-mobil/principiel-domaenesag-kan-ende-i-retten – Skal EOF sagen i retten?